Lastnik spletne strani in spletne domene www.emilledenko.si (v nadaljevanju: spletna stran) je Dihalne in sprostitvene tehnike Emil Ledenko s.p., Masljeva ulica 6, 1230 Domžale (v nadaljevanju: Emil Ledenko s.p.).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejem kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec

Navedena vsebina veljaja za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani idr., v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

1. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Opisi storitev, obvestila, prispevki, članki, publikacije, dogodki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani koristne in uporabne vsebine za njihove potrebe. Emil Ledenko s.p. skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin.

2. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Emil Ledenko s.p. si bo prizadevala zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Emil Ledenko s.p. ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

Emil Ledenko s.p. tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Emil Ledenko s.p. lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod njenim nadzorom. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Emil Ledenko s.p.  ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

3. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kadar koli dostopate na spletno stran Emil Ledenko s.p. se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije Emil Ledenko s.p. uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje informacij in storitev. Emil Ledenko s.p. hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za posebne namene, s katerimi se uporabnik tako rečeno strinja. Podrobne pogoje zasebnosti določa »Politika zasebnosti«, ki je objavljena na spletni strani.

4. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna stran www.emilledenko.si  je izključna last Emil Ledenko s.p.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, grafike, postavitve in drugi elementi na spletni strani so avtorsko delo Emil Ledenko s.p. in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, prepisane, predelane ali distribuirane za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Logotipi in druge oznake (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletni strani, so last Emil Ledenko s.p. Prepovedana je uporaba kateregakoli od teh zaščitnih znakov za katerikoli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja Emil Ledenko s.p.3

 

X
X
X